Diamenty lokacyjne to bezpieczna i wygodna lokata kapitału

Zabezpiecz swoje pieniądze w bezpiecznej przystani finansowej,
jaką są diamenty inwestycyjne i lokacyjne

Zarabiaj na diamentach więcej
niż na lokatach w banku

Zarabiaj na diamentach inwestycyjnych i lokacyjnych do 10% rocznie

Diamenty inwestycyjne są bezpieczniejsze
i lepsze niż inwestycje giełdowe

Zarabiaj na diamentach i już nie trać na obietnicach maklerów giełdowych

Dlaczego inwestować w diamenty?

 

Ostatnie lata to kolejny cykl dekoniunktury ekonomicznej i gospodarczej na całym świecie. Wojna handlowa Chiny-USA, nakładanie wzajemnie ceł, także pomiędzy UE i USA, pogarszało nastroje inwestycyjne, a to wpłynęło negatywnie na wszystkie najważniejsze wskaźniki ekonomiczne.

Dodatkowo światowa pandemia koronawirusa zdewastowała w sposób dramatyczny i nieprzewidywalny wszelkie podstawy ładu ekonomicznego i światowej koniunktury gospodarczej. Miliony ludzi poddanych jest kwarantannie, granice państw są zamknięte, nie działają główne sektory gospodarki w setkach krajów i największy światowy kryzys gospodarczy w dziejach stał się faktem.

Ponadto stale rośnie i tak już ogromna liczba ujawnionych oszustw finansowych polegających na naciąganiu nieznających się na inżynierii finansowej ludzi na wszelkiego rodzaju ryzykowne instrumenty finansowe typu akcje źle prosperujących spółek, obligacje korporacyjne o rzekomo pewnej i bardzo atrakcyjnej stopie zwrotu, certyfikaty niewiarygodnych funduszy inwestycyjnych, spekulacje na rynku  forex czy kryptowalutowe. Skutkiem jest zawsze utrata oszczędności.

Podstawowym problemem jest więc bezpieczne inwestowanie i lokowanie  aktywów finansowych i oszczędności w stabilne, trwałe, najmniej ryzykowane, płynne, atrakcyjne i wiarygodnie wycenione produkty finansowe

Rozwiązaniem spełniającym uniwersalne kryteria Bezpiecznej Przystani w finansach są

certyfikowane brylanty

zapewniające

STABILNY WZROST ZYSKU

STABILNY WZROST ZYSKU

Ponieważ ceny wysokiej jakości certyfikowanych diamentów rosną stabilnie od kilkudziesięciu lat nienależnie od wszelkich zawirowań światowej gospodarki.

BEZPIECZEŃSTWO KAPITAŁU

BEZPIECZEŃSTWO KAPITAŁU

Oferujemy tylko brylanty certyfikowane przez najbardziej renomowane laboratoria gemologiczne, transakcje zaś nadzorują banki i operatorzy ESCROW

ELASTYCZNOŚĆ INWESTYCJI

ELASTYCZNOŚĆ INWESTYCJI

Carat & Co. zapewnia swoim klientom wyjątkową elastyczność inwestycji i lokat w diamenty certyfikowane, ponieważ oferujemy zestaw wyjątkowych usług.

 

„Nigdy nie żałowałem zakupu diamentów… To dobra inwestycja”

 

Warren Buffet

Skontaktuj się z nami i sprawdż naszą ofertę

Kontakt